Mediese Fonds of Hospitaalplan?

Verskil tussen mediese fonds en hospitaalplanne

‘n Mediese fonds word uitgeneem om die meerderheid van die klient se mediese onkostes te dek.  Die onkostes kan insluit: hospitalisering, operasies, doktersfooie, medikasie onkostes Hospitaal Planens.  ‘n Hospitaalplan, aan die ander kant, betaal slegs in die geval waar die klient in die hospitaal opgeneem word.

 

Verkelyking tussen mediese skemas en hospitaalplanne

  • ‘n hospitaalplan is oor die algemeen baie meer bekostigbaar, maar die voordele is baie minder as die van ‘n mediese fonds skema.
  • ‘n Mediese fonds skema dek buite-hospitaalse uitgawes.

 

Wanneer is ‘n hospitaalplan ‘n goeie opsie?

  • ‘n Hospitaalplan kan ‘n goeie opsie wees as die klient nog jonk en gesond is.  Mediese fondse ‘n beter opsie wees vir ouer persone.
  • Wanneer die klient weet hy/sy gaan gehospitaliseer word, soos in die geval van ‘n operasie of swangerskap.  Indien die klient gereeld ‘n dokter gaan besoek, sal ‘n hospitaalplan nie hierdie onkostes dek nie en is ‘n mediese fonds ‘n beter opsie.