Wat is ‘n Hospitaalplan?

‘n Hospitaalplan is ‘n tipe mediese versekering wat hospitaliseringkostes dek, met ander woorde dit dek alle binne-hospitaal prosedures.  Dit verskil van beide mediese versekerings en Hospitaal Planomvattende mediese fondse.  Mediese versekering en omvattende mediese fondse dek doktersfooie, medikasie en buite-hospitaalse sorg, maar volgens wet is daar sommige voorgeskrewe medikasie wat die hospitaalplan moet dek.  Meeste individue kyk na hospitaalplanne in plaas van mediese fondse, want dit is goedkoper as mediese fondse.  Individue neem dit uit om maksimale kostes van ‘n individu se gesondheid en noodgevalle te dek.  Individue is ook meer geneig om hulself te versorg op ‘n daaglikse basis.

 

Wie is geskik vir ‘n hospitaalplan?

Dit is die mees geskik vir enkellopendes, jong mense, studente en mense wat aktief en gesond is.  Jong mense het nie gereelde mediese versorging nodig nie, dus is die plan geskik vir noodgevalle.  Dieselfde gaan vir aktiewe en gesonde mense.  Noodgevalle kan enigetyd ontstaan en ‘n persoon moet reg wees, veral ongelukke.  Die algemene oorsaak van die dood onder jong mense is ongelukke, dus is die plan geskik indien enige noodgeval plaasvind.

 

Wat dek ‘n hospitaalplan?

 • Noodgevalle soos ongelukke
 • Kroniese siekte soos asma
 • Chirurgiese prosedures
 • Hospitaliseringskostes soos oornagskostes
 • Komplikasie tariewe
 • Geboorteskostes (nie alle planne het die opsie nie)

Wat in gedagte gehou moet word:

‘n Individu moet kyk wat hy kan bekostig en watter hospitaalplan geskik is vir sy maandlikse begroting, aangesien daar ‘n maandlikse premie is wat betaal moet word.  Dus moet ‘n individu navorsing doen oor die verskillende hospitaal skemas.  Daar moet deeglik besluit word oor watter een u en die familie pas.  U moet dink aan u gesondheidstatus, asook die wat onder die plan verseker word.  Daar is verskillende versekeraars om na te kyk, dus is ons hier om u te help die beste keuse maak.  Vul u se besonderhede in die kwotasie vorm in en ‘n agent sal terug kom na u toe met die geskikste hospitaalplanne vir u.  Daar is ook sommige planne wat geld na ‘n sekere tydperk aan u terug betaal.

Dit stel ‘n persoon gerus om te weet u is gedek indien van noodgevalle en ernstige siekte opduik.  Hospitalisering is ‘n duur proses en kan ‘n individu finansieel uitput.  Dit kan ‘n individu jare neem om te herstel van die verlies, daarom is dit beter om ‘n hospitaalplan uit te neem.  Dit verhoed ‘n individu om te lei onder die skuld.  Daar is geen manier vir ‘n individu om beserings, gesondsheidsprobleme en ander verwante probleme te keer nie.  Maak u besluit vandag!

Mediese Fonds of Hospitaalplan?

Verskil tussen mediese fonds en hospitaalplanne

‘n Mediese fonds word uitgeneem om die meerderheid van die klient se mediese onkostes te dek.  Die onkostes kan insluit: hospitalisering, operasies, doktersfooie, medikasie onkostes Hospitaal Planens.  ‘n Hospitaalplan, aan die ander kant, betaal slegs in die geval waar die klient in die hospitaal opgeneem word.

 

Verkelyking tussen mediese skemas en hospitaalplanne

 • ‘n hospitaalplan is oor die algemeen baie meer bekostigbaar, maar die voordele is baie minder as die van ‘n mediese fonds skema.
 • ‘n Mediese fonds skema dek buite-hospitaalse uitgawes.

 

Wanneer is ‘n hospitaalplan ‘n goeie opsie?

 • ‘n Hospitaalplan kan ‘n goeie opsie wees as die klient nog jonk en gesond is.  Mediese fondse ‘n beter opsie wees vir ouer persone.
 • Wanneer die klient weet hy/sy gaan gehospitaliseer word, soos in die geval van ‘n operasie of swangerskap.  Indien die klient gereeld ‘n dokter gaan besoek, sal ‘n hospitaalplan nie hierdie onkostes dek nie en is ‘n mediese fonds ‘n beter opsie.

Wat is lewensversekering?

Het u al ooit gewonder hoe u gesin finansieel gaan oorleef die dag as u nie meer daar is om vir hul te sorg nie?  Dit is waar lewensversekering, of ‘n lewenspolis handig is.  ‘n Lewenspolis Lewensversekeringis ‘n belegging wat uitbetaal die dag wanneer die polishouer sterf.  ‘n Bedrag word uitbetaal aan die gesin wat sal help om die begrafnisfooie te dek en daarna, afhangende van die polis, kan die gesin ‘n vaste bedrag kontant ontvang, of eerder ‘n maandelikse bedrag.  Hierdie uitbetaling sal die gesin dan help om hul lewenskostes te dek en ook om die maandelikse rekeninge te kan betaal.

Soorte lewensversekering

Daar bestaan twee soorte lewensversekering, naamlik permanente lewensversekering en term versekering.

 • Permanente Lewensversekering

Hierdie is ‘n polis wat die klient uitneem en premies betaal tot die dag wat hy/sy sterf.  Hierdie soort lewenspolis is ‘n belegging op en bou waarde.

 • Term Lewensversekering

Hierdie tipe polis kan uitgeneem word vir ‘n sekere termyn.  Die polishouer betaal ‘n maandelikse premie vir die duur van die termyn en stop wanneer die termyn verby is.  Die voorwarde vir hierdie lewenspolis is dat die polishouer in die bepaalde termyn moet sterf vir die polis om uit te betaal.  As die termyn verby is, verloor die lewenspolis sy waarde.

Watter lewenspolis is vir my?

As u nog jonk en gesond is, is permanente lewensversekering verseker die regte opsie vir U.  Aan die ander kant, as u lei aan ‘n kroniese siekte of baie oud is, kan term lewensversekering oorweeg word.  U moet net die term so kies dat die polis nie sy waarde sal verloor nie.

 

Gevolgtrekking

Dit kan baie emosioneel wees om aan die dood te dink, selfs om daarvoor te beplan.  Die feit bly staan dat almal eendag daardeur sal gaan en hoe beter mens voorbereid is daarvoor, hoe beter.  Doen u familie ‘n guns en beplan vir die dag wat u nie meer daar is om na hul te kyk nie.  Die afsterwe van ‘n familielid is al klaar ‘n groot emosionele ervaring vir ‘n persoon, waarvoor dit nog vererger met finansieele bekommernis?  Kry dus lewensversekering  so gou moontlik.

Alternatiewe opsies: Begrafnis Polis | Mediese Fonds

Wat is ‘n Begrafnis Polis?

Al ooit gedink wat gaan gebeur indien iemand tot sterf kom in die familie?  Dit is nie ‘n onderwerp waaraan iemand graag wil dink nie, maar dit is ‘n groot faktor in ‘n mens se Begfrafnis Polisselewe.  Begrafniskostes word al hoe duurder, en om onverwags dood in die oë te staar met die wete u is nie verseker nie.  Dit is ‘n groot bekommernis vir mense gedurende daardie tyd.  Hoeveel gaan ‘n begrafnis u uitwerk? Het u die nodige finansies om dit te dek?  Indien nie, wat gaan u maak?  Dus is ‘n begrafnis polis die ideale opsie om te oorweeg om finansiële onkostes te dek.

‘n Begrafnis polis is ‘n tipe versekering wat die direkte en onmiddelike koste rakende ‘n begrafnis dek.  Dit stel die familie klaar gerus in die tyd van emosionele hartseer.  Daar is verskillende polisse om uit van te kies.

Wat dek ‘n begrafnis polis?

 • Die kis
 • Die blomme
 • Die verversings
 • Die vervoer van die kis
 • Verder addisionele kostes

Wenke van ‘n begrafnis polis:

 • Maak seker jy kry so gou as moontlik ‘n begrafnis polis.  Hoe langer ‘n mens wag, hoe hoër word die premies van elke versekeraar.
 • Hoe ouer is mens is, is die premie vanselfsprekend hoër.
 • Kry ‘n agent met die kennis van verskillende begrafnis polisse, en maak van hul gebruik om die beste polis te kies (in jou area).
 • Daar is gratis kwotasies op die internet beskikbaar, waarvan u kan gebruik maak.
 • Gaan op elke versekeringsmaatskappy se webwerf in en bestudeer elkeen op u se eietyd.
 • Indien u die mees gepaste top 5 versekeringsmaatskappy gevind het, vul hulle kwotasie vorms in.

Basiese intligting wat mens nodig het begrafnis polisse is die kostes wat gedek word, watter maatskappy is dit, mense se kommetaar oor die maatskapy, maandlikse premies en addisionele intligting.  Kies dan die een wat gepas is vir u en u se gesin of familie. As u wil he u familie moet ‘n bron van finansiele inkomste he na u afstorwe, is lewensversekering waarskynlik die beter opsie vir u.

Moet nie wag nie, jy weet nooit wat volgende gebeur nie.  Is jy verseker?  Indien nie, vul die kwotasie vorm op die webwerf in, en ‘n agent sal terug kom na u toe met die beste kwotasies van die verskillende begrafnis polis versekeraars.   Dink aan jou toekoms en maak vandag die regte besluit!